Úvod


Brantner na Slovensku so svojimi pätnástimi spoločnosťami zaujíma významné postavenie v odpadovom hospodárstve – v sektore komunálnych služieb zvlášť.

Skupina Brantner – ešte aj dnes 100% rodinný podnik – má na území Európy zastúpenie prostredníctvom 53 spoločností v ôsmych štátoch, zamestnáva 3 134 spolupracovníkov a má v nasadení približne 720 vozidiel.

Materská spoločnosť so sídlom v Rakúsku, Krems an der Donau, je garantom kvalitných a inovatívnych riešení zberu, zneškodňovania či zhodnocovania odpadov.

Spoločnosti skupiny Brantner zabezpečujú zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu, odpadu z priemyslu a obchodu. Triedime a zhodnocujeme druhotné suroviny, čistíme a opravujeme komunikácie, postaráme sa o verejnú zeleň či modernizáciu a prevádzku verejného osvetlenia. Okrem prevádzky skládok sa zaoberáme aj ich odplynením a výrobou elektriny zo skládkového plynu. Máme aj zariadenie na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel.

Sme skúseným partnerom pre mestá, obce, podnikateľov či občanov. Naše služby poskytujeme už od roku 1992.Galéria vozidiel a prác firmy Brantner

Foto Andi Bruckner