Aktuality


Nový generálny manažér Ing. Dušan Magula

NOVÝ GENERÁLNY MANAŽÉR ING. DUŠAN MAGULA

Od 21.09.2011 posilní pán Magula ako generálny manažér tím skupiny Brantner Walter Ges.m.b. H. Spolu s generálnym riaditeľom Mag. Georg Ketzler prevezme Ing. Magula vedenie v oblasti nakladania s odpadmi a facility manažmentu. Ing. Magula od roku 2003 riadil celú oblasť Slovenska a bol zodpovedný za organizáciu nového rozdelenie kompetencií a personálnej politiky, controlling, vývoj tržieb, certifikáty ISO, centrálny nákup, riadenie investícií, obchod s druhotnými surovinami.

Čítať celý článok
Dobročinná akcia na klzisku

DOBROČINNÁ AKCIA NA KLZISKU

Predvianočný čas je tým najkrajším obdobím v roku, časom otvárania sŕdc....Dňa 23.12. 2011 zorganizovala naša spoločnosť pri príležitosti otvorenia klziska na Divadelnom námestí dobročinnú akciu pre sociálne slabšie rodiny.

Čítať celý článok
Slávnostné otvorenie sídla. Nový zberný dvor.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SÍDLA. NOVÝ ZBERNÝ DVOR.

Pri príležitosti zmeny sídla našej spoločnosti Brantner Fatra s.r.o. sa dňa 9.6.2011 uskutočnilo slávnostné otvorenie nového sídla spoločnosti na Robotníckej ulici č. 20 v Martine. Konateľ spoločnosti Ing. František Mačuga na slávnostnom otvorení privítal majiteľa rakúskej materskej spoločnosti p. Bernda Brantnera, zástupcu primátora Ing. Milana Malíka, ako aj všetkých pozvaných hostí.

Čítať celý článok
Čistý potok bez hraníc

ČISTÝ POTOK BEZ HRANÍC

Dňa 10. júna sa spoločnosť Brantner Gemer sponzorsky zúčastnila Medzinárodného enviromentálneho dňa "Čistý potok bez hraníc". Akcie sa zúčastnilo okolo 320 detí i dospelých, ktorým záleží na tom, aby žili v čistom prostredí.

Čítať celý článok
<< < 1 2 3 > >>