Brantner Tornaľa s.r.o.


Brantner Tornaľa s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota

Tel.: +421 475 631 936

brantnergemer@brantner.sk

Otváracie hodiny :
Pondelok – Piatok : od 7,30 hod. do 18,00 hod.

Spoločnosť Brantner Tornaľa s.r.o. zabezpečuje uskladnenie nie nebezpečného odpadu skládkovaním.

Cenník vo formáte PDF

Povolenia nájdete tu:

IPKZ