BRANTNER Slovakia s.r.o. - Myjava


Prevádzka Myjava
Brezovská 10
907 01 Myjava

Tel.: +421 34 62 12 601
Email: myjava@brantner.sk

 

Milí zákazníci, od 25. 05. 2018 je účinné

Nariadenie európskeho parlamentu

a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom

pohybe takýchto údajov (GDPR).

 

Oboznámte sa prosím so Zásadami ochrany

osobných údajov v našej spoločnosti:

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV