1936

História rakúskej firmy Brantner s hlavným sídlom v dolnorakúskom Kremsi začína v roku 1936, keď Walter Brantner sen., narodený v roku 1910, zakladá najprv taxikársku firmu a neskôr cestovnú kanceláriu ako aj prepravnú autobusovú firmu, ktorou organizuje výletné cesty do oblasti Wachau.

1960

Pán Walter Brantner jun., narodený v roku 1940 vstupuje do otcovskej firmy a začína s postupným budovaním prepravnej firmy.

1976

O niekoľko rokov neskôr vzniká pod vedením Waltera Brantnera jun. obchodná vetva Odpadové hospodárstvo a Komunálne služby. Firma začína s odpadovohospodárskym spracovaním odpadu prvých obcí v Dolnom Rakúsku.

1991

Know – how a vízia firmy Brantner-Gruppe dali podnet k tomu, aby firma rozšírila svoju činnosť v oblastiach prepravy a logistiky, ako aj odpadového hospodárstva a Komunálnych služieb postupne do západnej Európy.

1992

Založenie dcérskych spoločností v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku a v Čechách.

1994

Otvorenie triediacej linky na plasty vo Wölbling.

1997

Otvorenie centrály v Kremse pre odvetvie odpadového hospodárstva.

2000

Vstup Bernd Brantnera do podnikania.
Pokračovanie v medzinárodnej expanzii skupiny Brantner do strednej a východnej Európy.
Predaj prepravnej firmy a cestovnej kancelárie.

2004

Vznik viacerých Joint Ventures v Slovinsku a Rumunsku v oblasti odpadového hospodárstva.
Akvizícia NUA Abfallwirtschaft od spolkovej krajiny Dolné Rakúsko

2007

Podpis prvého kontraktu odpadového hospodárstva v Srbsku.
Postupné vybudovanie štyroch prevádzok v Srbsku.

2011

Založenie prvej spoločnosti v Turecku pre oblasť Istanbul.

2012

Založenie obchodného odvetvia Facility Services.