Verejné osvetlenie


Počas pôsobenia v správe, údržbe a modernizácii verejného osvetlenia získala skupina Brantner kvalifikovaný prehľad o možnostiach a systémoch verejného osvetlenia, spolu s ich technickými nedostatkami a energetickou náročnosťou.

Moderné verejné osvetlenie v mestách a obciach prináša do našich nočných ulíc a ciest bezpečnosť, vytvára obraz mesta. Práve preto tu vidíme veľkú potrebu zvýšenia kvality osvetlenia, úspor v spotrebe elektrickej energie a zároveň zníženia nákladov pri údržbe a prevádzke.

Skupina Brantner Vám ponúka komplexné poradenstvo, projektovanie obnovy osvetlenia, realizáciu týchto projektov, prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vo Vašom meste či obci. Medzi naše kompetencie v obore osvetlenia patrí aj vianočné, príležitostné okrasné osvetlenie, osvetlenie budov, parkov, výrobných či prevádzkových hál, exteriérov / interiérov budov, projektovanie a realizácia efektívnych energetických zariadení.